_
ReleaseTMS is op zoek naar leuke collega’s! Bekijk vacatures

Privacy & cookies

Voor ReleaseTMS is uw privacy van groot belang. We houden ons daarom aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij deze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring willen we uitleggen wat we bij ReleaseTMS doen met de informatie die we over u ontvangen. Heeft u vragen of wilt u precies weten wat wij bijhouden, neem dan contact met ons op.

Welke gegevens verwerken we en hoe doen we dat?

We verwerken persoonsgegevens van directe en indirecte, bestaande of potentiële relaties, en van onze werknemers. Het verwerken is noodzakelijk om bijvoorbeeld onze klanten van dienst te kunnen zijn, bestellingen te kunnen (af)leveren, te kunnen factureren, ons personeel uit te kunnen betalen, orders te kunnen plaatsen bij leveranciers en voor promotie- of marketingdoeleinden. Ook kan er een wettelijke verplichting bestaan om bepaalde gegevens bij te houden.

Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die we daadwerkelijk nodig hebben. Deze gegevens worden zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Onze uitgangspunten hierbij zijn:

  • Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
  • Als we derde partijen gebruiken die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken sluiten we altijd een bewerkersovereenkomst, teneinde ervoor te zorgen dat uw gegevens bij die derde net zo veilig zijn als bij ons.
  • Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden.

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zoals over gezondheid, strafrechtelijk verleden, salarissen of geboorteland.

Cookies

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen we een bericht met uitleg over cookies en u kunt aangeven of u akkoord gaat met het gebruik van cookies of niet.

Als u akkoord gaat, gebruiken we noodzakelijke, statistische, marketingcookies en een LinkedIn plugin. Een noodzakelijke cookie heeft een puur technische functionaliteit waardoor de website naar behoren werkt. De statistische cookie verzamelt anonieme gegevens over het gebruik van onze website en helpt ons daarmee de website te optimaliseren. De marketingcookies gebruiken we om inzicht te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De LinkedIn plugin gebruiken we o.a. om te inventariseren of u via LinkedIn op onze site komt. De informatie die wordt verzameld wordt alleen aan derden verschaft als dit wettelijk wordt verplicht. Uiteraard blijft uw privacy te allen tijde gerespecteerd.

Contactformulier

Als u ons een e-mail stuurt of via de website een contactformulier verstuurt, zullen we deze zo snel mogelijk beantwoorden. Hiervoor kunnen we gebruik maken van uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres. Het verzenden van een dergelijke bericht naar ons impliceert de toestemming voor het gebruik van deze gegevens.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen verzorgen (bijvoorbeeld bij het gebruik van pakketdiensten voor het kunnen versturen van goederen of het maken van een reparatieafspraak op een door een gebruiker aangegeven locatie) of als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Verwijderen van cookies

De toestemming die u aan ReleaseTMS heeft gegeven voor het plaatsen en uitlezen van cookies kunt u altijd weer intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle reeds in uw browser geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de help-functie van uw browser om te zien hoe u cookies kunt verwijderen. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en / of browsers dient u bovenstaande handeling (en) voor iedere computer en / of browser te herhalen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer wij onze dienstverlening wijzigen, zullen wij uiteraard ook het privacy statement aanpassen. Controleer altijd de onderstaande datum en kijk of er nieuwe versies zijn. We zullen ons best doen om wijzigingen afzonderlijk aan te kondigen.

Vragen of klachten m.b.t. de gegevens die ReleaseTMS verwerkt?

Op verzoek kunnen we inzicht geven in de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering bij ons indienen. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@releasetms.com met als onderwerp PRIVACY. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.